11 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh

Việt Nam có 11 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh là di sản thế giới (trong đó có 9 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 2 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp).

1. Nhã nhạc cung đình Huế

2. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

3. Dân ca quan họ Bắc Ninh

4. Ca trù

5. Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc

6. Hát Xoan

7. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

8. Đờn ca tài tử Nam Bộ

9. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

10. Nghi lễ và trò chơi kéo co

11. Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt