Giới thiệu

Cultect là một câu lạc bộ được thành lập bởi bạn Hồ Ngọc Kỳ Nam, một học sinh THPT ở Hà Nội. Bạn lập ra Cultect với mong muốn bảo tồn các giá trị văn hoá cổ truyền cũng như hiện đại của đất nước, con người Việt Nam. Câu lạc bộ bao gồm rất nhiều thành viên cũng là những học sinh cấp 3 trên địa bàn Hà Nội.