Tin tức

Vai trò của sinh viên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh CNH, HĐH, hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên nền tảng kế thừa di sản văn hóa của cha ông, kết hợp học hỏi những tinh hoa văn hóa nhân loại cần được đặc biệt chú trọng. Với vai trò là tổ chức đại diện cho sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam cũng như mỗi sinh viên cần phải làm gì tham gia thực hiện trọng trách này?

Xem thêm »

Bảo tồn và phát huy ý nghĩa của các di sản văn hóa UNESCO

Trong khuôn khổ cuộc vận động quốc tế với chủ đề “Giáo dục Đạo đức Toàn cầu” do Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới phát động tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 8/2011 nhân Đại hội Liên hỉệp các Hội UNESCO thế giới và lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới được tổ chức tại Việt Nam, ngày 15/1 tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội UNESCO Việt Nam chủ trì hội nghị quốc tế về “Nhiệm vụ bảo tồn và phát huy ý nghĩa của các di sản văn hóa được UNESCO công nhận” với sự góp mặt của các đại biểu trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp tham dự và chủ trì Hội nghị.

Xem thêm »

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử

Nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử của địa phương, Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/12/2019, về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 – 2030.

Xem thêm »

Về nguồn gốc ra đời của nghệ thuật Ca trù

Ca trù có nguồn gốc rất xa xưa, theo sử có từ 700 năm trước, theo dân gian thì có từ 1.000 năm, nhưng thịnh nhất là từ thế kỷ 15, có lúc được xem như là một loại ca trong cung đình và được giới hoàng thân, quý tộc, văn nhân, tài tử yêu thích.

Xem thêm »

Gìn giữ, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Không ít người thường nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, giữ gìn văn hóa dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa. Điều đó đúng, cần thiết, song có lẽ chưa đầy đủ. Chúng ta hoàn toàn có thể phát huy, phát triển, hiện đại hóa nền văn hóa dân tộc trong quá trình trên. Bài viết này xuất phát từ suy nghĩ đó, mặc dù đó luôn là một thách thức lớn, đồng thời lại là một thời cơ hiếm có.

Xem thêm »